Сaracteristicile

 

     În prezent sistemul de alimentare cu apă a m. Bălţi este un complex, ce asigură alimentarea cu apă a oraşului şi recepţionarea apelor uzate şi a scurgerilor industriale, transportarea lor prin colectoarele orăţăneşti la staţia de epurare cu tratarea lor ulterioară. Alimentarea cu apă a oraşului este prevăzută din două surse: apeductul Soroca-Bălţi şi sondele arteziene.

     La balanţa întreprinderii sînt 58 de sonde arteziene din care:

  • zona acvatică Copăceni- 16 sonde cu debitul de 890 m3/oră
  • zona acvatică Răuţel- 12 sonde cu debitul de 280 m3/oră
  • zona orăşănească (inclusiv Bălţul Nou, str. Gagarin, spitalul de psihiatrie, staţia de epurare)- 19 sonde cu debitul de 385 m3/oră
  • zona acvatică industrială- 11 sonde cu debitul de 580 m3/oră, inclusiv:

           combinatul de blănuri- 3 sonde

           uzina biochimică- 2 sonde

           SDT- 1 sondă

           SA Incomlac- 1 sondă

           SA Basarabia Nord- 1 sondă

           Uzina ABA- 1 sondă

            În prezent toate sondele sînt în rezervă (în afară de cartierul Bălţul Nou,unde nu sînt posibilităţi tehnicve de a livra apă din apeductul Soroca-Bălţi).

            Apa din apeductul Soroca-Bălţi prin scurgere prin apeductul cu d=1000 mm să acumulează în rezervoarele de apă curată (RAC) cu volumul de 12 mii m3 care să află în regiunea SA Codru-Nord, mai departe prin două aspeducte d= 800 mm apa să livrează în oraş:

 

  1. apeduct cu lungimea de 7,8 km, pînă la staţia de pompare a zonei acvatice Copaceni, de aici să alimentează cu apă cartierele „Dacia”, 5, 6, 7, 8 pînă la calea ferată;
  2. apeduct cu lungimea de 5,5 km, ce alimentează cu apă centrul oraşului, cartierele 9, 10, str. N. Iorga.Reţeaua de apeduct a or. Bălţi este construită din ţăvi din oţel, fontă, polietilenă cu d de la 50 mm pînă la 1000 mm.

 

            Din cauza reliefului întretăiat, pentru asigurarea cu apă a blocurilor cu multe etaje sunt 26 de SPR (staţii de pompare-ridicare).

            Reţeaua de apeduct a or. Bălţi este construită din ţăvi din oţel, fontă, polietilenă cu d de la 50 mm pînă la 1000 mm.

            Lungimea totală este de 264,5 km, inclusiv:

  • apeducte- 63,6 km
  • reţele de stradă- 147,6 km
  • reţele din interiorul curţilor- 53,3 km

            Uzura medie a reţelelor de apeduct constituie 56,2%.