Tarifele

In conformitate cu

  • art.14 p. (2) litera (q) al Legii RM N 436-XVI din 28.12.2006„ Privind administraţia publica locala”
  • art.4 p. 1 lit (c) al Legii RM N 435- XVI din 28.12.2006 “ Privind decentralizarea administrativă”
  • art.14 p. 5 „ Legea RM nr. 1402-XVI din 24.10.2002 „Privind serviciile publice acordate de către gospodăriile comunale”
  • atr.7 al. 3 Legea RM nr. 272- XIV din 10.09.99 „Privind apa potabilă”
  • p.7 „Regulamentului privind ordinea acordarii si achitarii plaţii pentru serviciile locative, comunale si necomunale pentru fondul locativ, instalării apometrilor în apartamente şi condiţiile de deconectare de la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă şi conectării la aceste sisteme”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM N 191 din 19.02.02
  • Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglamentare în Energetică N 164 din 29.11.04 “Privind metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate”,

Consiliul Municipal, Bălţi prin Hotărîrea nr. 6/48 din 27.10.11 a aprobat tarifele pentru serviciile acordate de către ÎM Regia „Apă-canal-Bălţi”:

  Apă potabilă
 populaţia  11.08 lei pentru 1 m3
 alţi consumatori (fără TVA)  23.64 lei pentru 1 m3
  Canalizarea
 populaţia   3.90 lei pentru 1 m3
 alţi consumatori (fără TVA) 17.01 lei pentru 1 m3
 consumatori ce folosesc apa dinsurse acvatice proprii (fără TVA) 17.01 lei pentru 1 m3

Tarifele susnumite să aplică din   01 noembrie 2011.