Într-o lună, fără contor

TARIFUL pentru livrarea apei potabile, folosirea de către serviciile de canalizare pentru populaţie (în caz de lipsă a apometrilor) pentru 1 persoană.

  nivelul amenajerii apartamentelor, caselor norma consum. de apă l/24 ore tariful apă lei norma evacuării apelor l/24 ore tarif canaliz. lei
 1 Apartamente şi case de locuit individuale ce sînt alimentate cu apă din cişmele de distribuire a apei amplasate în stradă 48 16,17    
 2 Apartamente şi case de locuit individuale ce sînt alimentate cu apă din fîntîni, cu canalizare     48 5,69
 3 aceiaşi din cişmele de destribuire amplasate în curte         
           fără canalizare 55 18,53    
           cu canalizare 55 18,53 55 6,52
 4 Apartamente şi case de locuit amenajate cu apeduct intern, fără canalizare 60 20,21    
 5  Apartamente şi case de locuit amenajate cu apeduct intern, canalizare dar fără cadă, duş, veceu 135 45,47 135 16,01
 6 Aceiaşi dar alimentate cu gaz 150 50,52 150 17,78
 7 Apartamente şi case de locuit amenajate cu apeduct intern, canalizare cu cadă are duş, veceu cu încălzitor de apă ce funcţionează în baza folosirii cărbunelor 180 60,63 180 21,34
 8 Aceiaşi cu încălzitor de apă ce funcţioneazăîn baza folosirii gazelor şi electricităţii 230 77,47 230 27,27
 9 Aceiaşi fără canalizare 180 60,63    
10 Apartamente şi case de locuit amenajate cu apeduct intern, canalizare cu cadă, duş, veceu cu folosirea apei din fîntîni cu încălzitor de apă ce funcţionează în baza gazelor, energiei electrice.     230 27,27
11 Cămine fără duş 75 25,26 75 8,89
12 Aceiaşi cu veceu şi duş în bloc 120 40,42 120 14,23

 

T A R I F E L E pentru livrarea apei pentru udarea plantaţiilor

modul de folosire  norma tarif pe lună (lei)
l/24 ore 1 pom pentru 1 m2
1. Udarea pomilor din cişmelele comune de stradă (pentru 1 pom pe lună) 10  3,32  
2. Udarea arborelor, grădinelor, plantaţ. 10   3,37
3. Udarea curţilor, trotuarelor, străzilor 1   0,34
4. Udarea răsadniţilor 6   2,02
5. Udarea serelor 15   5,05

 

 

T A R I F E L E pentru livrarea apei pentru necesităţile de gospodărie întreţinerea animalilor, păsărilor

  denumirea animalilor domestice tariful pe lună (lei)pentru 1 anim.
1. Vite      16,17
2. Oi        1,68
3. Purcei        3,37
4. Găini, gîşte, raţe şi alte păsări domestice(10 buc)        2,02

 

 

T A R I F E L E pentru spălarea transportului auto

denimirea transportului auto tariful pe an (lei)
1. Pentru spălarea transportului auto  
  a) autoturisme      239,33
  b) motociclete      101,11