Înceierea contractelor

ÎNCHEIEREA   CONTRACTELOR

             Livrarea apei să efectuază în baza contractului încheiat.


     Pentru perfectarea contactelor cu agenţii economici este necesar de prezentat următoarele documente:

 1. cererea către directorul ÎM Regia Apă-canal-Bălţi
 2. copia certificatului de înregistrare a întreprinderii
 3. condiţii tehnice pentru conectare la RA municipale
 4. schema de executare a conectării la reţelele municipale de apeduct şi canalizare (cu indicarea reţelelor interioare)
 5. copia certificatului urbanist, eliberat de către Primăria m. Bălţi
 6. copia hotărîrii Consiliului Municipal, Bălţi privind transferarea încăperii locuibile în nelocuibilă (dacă obiectul să află în casă)
 7. copia contractului de cumpărare- vînzare a obiectului
 8. copia contractului pentru arendă
 9. rechizitele bancare.
Download Contractul cu persoane juridice

     Pentru perfectarea contractului cu proprietarii caselor individuale este necesar de prezentat următoarele documente: 

 1. cartea de imobil
 2. actele, ce confirmă dreprul la proprietate
 3. condiţii tehnice pentru alimentarea casei cu apă şi canalizare, proiect elaborat în baza lor
 4. actele de idenitate a membrilor de familie.
Download Contractul cu persoane fizice