Recalculări

RECALCULĂRI PENTRU SERVICIILE ACORDATE

     În conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr. 191 din 19.02.2002 „Privind aprobarea Regulamentului privind acordarea şi achitarea seviciilor comunale şi necomunale în cadrul fondului locativ, instalarea apometrilor în apartamente şi condiţiile de deconectare a lor de la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă”, (anaxa nr. 4), în caz de lipsă a locuitorilor în apartamente, spaţii locuibile în cămine pe un parcurs de 15 zile şi mai mult; prezentarea documentelor ce confirmă lipsa lor,eliberate de instituşiile corespunzătoare şi în caz de lipsă a apometrului, plata pentru apa potabilă şi serviciile de canalizare nu este calculată.

            Lista documentelor ce confirmă lipsa locuitorilor:

  1. сertificat privind acel fapt că locuitorul timporar a locuit în hotel, sanatoriu, casă de odihnă etc.; sau copia biletului de repartizare, bonului de plată ce confirmă cazarea în hotel, ordinului de deplasare, în caz dacă nu a locuit în hotel
  2. certificat, eliberat de către primăria satului, oraşului, în caz dacă nu există DEL
  3. cererea părinţilor privind plecarea copiilor la odihnă în timpul vacanţei şi certificat din locul unde copilul să află la odihnă
  4. certificat privind aflarea locatarului în instituţia de tratament
  5. extras din sentinţa de judecată sau certificat eliberat de către instituţia penitenciară privind privaţiunea de libertate
  6. certificat din districtul militar sau comisariatul militar, din instituţiile de învăţămînt.

     Actele enumerate şi copiile documentelor este necesar să fie perfectate cu legislaţia în vigoare, semnate şi ştampilate.

     În scopul simplificării procesului de recalculare locatarii înainte de plecare trebuie în scris să informeze ÎM Regia Apă-cana-Bălţi privind data plecării, sosirei şi privind durata lipsei.

     Recalcularea plăţilor pentru serviciile acordate nu să efectuază în baza următoarelor acte:

  1. biletelor de călătorie cu trenul, autobuzul, avionul etc.
  2. certificat eliberat de către tovărăşiile pomi- legumicole
  3. cererilor semnate de către vecini.

     În fiecare trei luni (în caz de lipsă îndelungată) şi şase luni (în caz de muncă peste hotare) abonatul prezintă documentul ce confirmă lipsa lui sau a membrilor de familie. În caz contrar recalcularea să efectuază numai pentru ultimele trei luni din data depunerii cererii.

     Locatarii ce lipsesc mai mult de 15 zile este necesar să se adreseze în privirea recalculării pe parcurs a 15 zile din ziua sosirii, în caz contrar recalcularea nu se efectuază.

Recalculările să efectuază din contul calculărilor ulterioare.