Istoria

     Primele date despre întreprindere sunt datate cu anul 1904, cînd a fost forată prima sondă arteziană, ce alimenta oraşul cu apă.

     În anul 1940 alimentarea oraşului cu apă se efectua din două sonde cu debitul de 340 m3/24 ore. Cu dezvoltarea oraşului creşteau şi necesităţile în apă.

     În anul 1961 a fost pusă în funcţie zona acvatică Copăceni cu capacitatea de lucru de 23 mii m3/24 ore.

     În anul 1971 a fost pusă în funcţie zona acvatică Răuţel, sondele din teritoriul termocentralei, combinatului de blănuri şi altele- în total- 104. Se pompau în mediu 60 mii m3/24 ore. Pentru distribuirea apei în oraş şi evacuarea apelor uzate a fost construită o reţea dezvoltată de apeduct şi canalizare.

     În anul 1970 a fost construită staţia de epurare cu epurarea mecanică a scurgerilor, cu capacitatea de lucru de 60 mii m3/24 ore.

     În anul 1977 a fost pusă în funcţie epurarea biologică a scurgerilor.

     Totodată cu dezvoltarea oraşului rapid să dezvolta şi industria, apa pompată din sonde nu îndestula oraşul cu apă, deaceea a fost hotărît să se livreze apă din rîul Nistru. În decembrie 1984 a fost pus în funcţie apeductul Soroca-Bălţi cu capacitatea de 180 mii m3/24 ore.